import random
kohdat = [-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,]

vuoro = 0;

print("+------------------+")
print("|   OHJEET   |")
print("|Siirtojen muoto: |")
print("|1 = kohta 1    |")
print("|4 = kohta 4    |")
print("+------------------+")

def taulu():
  nro = 0
  teksti = ""
  for laatikko in kohdat:
    nro += 1
    if laatikko is 0:
      laatikko = "x"
    if laatikko is 1:
      laatikko = "o"
    if laatikko is -1:
      laatikko = " "
    if nro is 3:
      teksti += laatikko + " "
      teksti += "\n--+---+---\n"
      nro = 0
    else:
      teksti += laatikko + " | "
  print(teksti)

def eikailukuooyli(luku):
  if luku == 3 or luku == 6 or luku == 9:
    return 20

def tarkastavoitto():
  #print(kohdat[luku])
  #print(kohdat[luku + 1])
  #print(kohdat[luku + 2])
  if kohdat[0] is kohdat[1] is kohdat[2] : return kohdat[0] #vertikaalit
  if kohdat[3] is kohdat[4] is kohdat[5] : return kohdat[3]
  if kohdat[6] is kohdat[7] is kohdat[8] : return kohdat[6]
  if kohdat[0] is kohdat[3] is kohdat[6] : return kohdat[0] #horisontaalit
  if kohdat[1] is kohdat[4] is kohdat[7] : return kohdat[1]
  if kohdat[2] is kohdat[5] is kohdat[8] : return kohdat[2]
  if kohdat[0] is kohdat[4] is kohdat[8] : return kohdat[0] #Diagonaali 1
  if kohdat[6] is kohdat[4] is kohdat[2] : return kohdat[6] #Diagonaali 2


taulu()
while True:
  if vuoro is 0:
    kohta = int(input("Siirto x: "))-1
    vuoro += 1;

    kohdat[kohta] += 1
    taulu()
    if tarkastavoitto() is 0:
      print("Voittaja oooon X!!!")
      exit()
    #print(kohdat)
  else:
    print("Robotti vastaa...")
    valittu = False
    while valittu is False:
      testi = random.randint(0, 8)
      #print(testi)
      if kohdat[testi] is -1:
        kohta = testi
        valittu = True
      else:
        pass
    vuoro -= 1;

    kohdat[kohta] += 2

    taulu()
    tarkastavoitto()
    if tarkastavoitto() is 1:
      print("Voittaja oooon O!!!")
      exit()
    #print(kohdat)